flagsNurkowanie z Nitroxem na KrecieNurkowanie z Nitroxem na Krecie

Nitrox, który wciąż kojarzony jest z nurkowaniem technicznym, znajduje swoje zastosowanie w nurkowaniu rekreacyjnym. Od 2002 CRETE DIVER’S CLUB także promuje to nowe podejście do nurkowania.

Nurkowanie z Nitroxem zwiększa Państwa bezpieczeństwo

nitroxNitrox - nie jest związany tylko z nurkowaniem głębokim - jest to gaz, którego zawartość tlenu jest większa niż zawartość tlenu w powietrzu.

Dzięki temu Nitrox zmniejsza ryzyko wystąpienia narkozy azotowej podczas nurkowania. To sprawia, że nurkowanie jest bardziej bezpieczne, a ponadto umożliwia dłuższe przebywanie pod wodą.

By bezpiecznie korzystać z Nitroxu, trzeba ukończyć specjalny kurs. Certyfikowani nurkowie mogą w krótkim czasie uzyskać kwalifikacje do nurkowania z Nitroxem w CRETE DIVER’S CLUB. Butle EANx32 i EANx36 są w każdej chwili gotowe do użycia.

Kursy nurkowania z Nitroxem prowadzone są przez PADI i IANTD.

PADI EANx Diver

Oto jedna ze specjalności PADI – kurs PADI Enriched Air Diver. Nurkowanie z Nitroxem o zwiększonej zawartości tlenu pozwala na bezpieczne wydłużenie czasu spędzanego pod wodą, ponad bezdekompresyjne limity dla powietrza.

By zakwalifikować się na kurs PADI Enriched Air Diver, należy:

  1. posiadać certyfikat PADI Open Water Diver lub podobny
  2. mieć minimum 15 lat.

iantd advanced nitrox

Kurs PADI EANx ma za zadanie nauczyć nurkowania z Nitroxem dla celów rekreacyjnych. Używane są mieszaniny z zawartością tlenu od 22 do 40%, za naciskiem na użycie tlenu 32% i 36%.

Kurs PADI Enriched Air Diver skupia się na teorii i praktyce nurkowania ze wzbogaconym powietrzem. Opanowanie materiału szkoleniowego demonstrowane jest podczas testu sprawdzającego postępy, dwóch testów praktycznych i dwóch zanurzeń w otwartej wodzie.

Szkolenia dla nurków po ukończeniu kursu Night Adventure Dive, PADI Night Diver lub z potwierdzonym doświadczeniem w tym zakresie, mogą odbywać się nocą.

Oferty specjalne i szczegóły: kontakt

IANTD EANx Diver

nitrox divingProgram ten uczy stosowania Nitroxu jako środka oddychania dla celów rekreacyjnych w nurkowaniu na głębokości od 12 do 39 metrów. Nurkowie mogą wybrać, czy chcą używać butli EANx jako wyłącznego środka oddychania czy jako wspomagania tradycyjnego sprzętu. IANTD Nitrox Diver może stanowić samoistny kurs lub być elementem bardziej rozbudowanych programów.

  • Czas Confined Water: 0 minut
  • Liczba zanurzeń: 2
  • Czas pod wodą: minimum 40 minut
  • Podręcznik IANTD: Enriched Air Nitrox Student Manual and Workbook

Oferty specjalne i szczegóły: kontakt

IANTD Advanced EANx Diver

Ten program ma na celu rozszerzenie wiedzy nurka na temat mieszanin tlenu o zawartości od 22% do 40% a nawet 50%. Rozbudowuje umiejętności nurka i pozwala mu lepiej zrozumieć, na czym polega nurkowanie z Nitroxem.

  • Czas Confined Water: 60 minut
  • Liczba zanurzeń: 4; 2 między 30m a 39m
  • Czas pod wodą: min. 120 minut
  • Podręcznik IANTD Text: Advanced EANx Student Manual and Workbook

Oferty specjalne i szczegóły: kontakt

 

padi divingcmas         technical diving international         iantd

© Crete Diver's Club. All rights reserved

Design and SEO by Artkreta.GR